Đối với trường học, xí nghiệp, doanh nghiệp,công ty đều được miễn phí VAT và Phí vận chuyển trong 5km đầu tiên ,